https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Tím lektorov

Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.

 

Mgr. Viera Krešáková, PhD. 

 

Jörn Nuber 

 

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

 

Mgr. Robert Sabo, PhD.

 

RNDr. Katarína Sebínová, PhD.

 

Mgr. Milena Štulrajterová, PhD. 

 

Oľga Švarcbacherová

 

Mgr. Renáta Taligová 

 

Mgr. Veronika Timková

 

Mgr. Lujza Urbancová, PhD. 

 

PaedDr. Marta Valihorová, PhD. 

 

PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.