Portfólio služieb

Pre študentov a absolventov:

 • individuálne kariérové poradenstvo,
 • skupinové kariérové poradenstvo,
 • veľtrhy práce,
 • workshopy, prednášky, prezentácie a semináre spoločností,
 • konzultácie (životopisov, motivačných listov, atď.),
 • inzercia brigád, stáží, praxí a pracovných ponúk,
 • zverejňovanie tém záverečných prác,
 • informovanie o možnostiach osobného rozvoja počas štúdia a o aktuálnych trendoch na trhu práce.

 

Pre zamestnávateľov a spoločnosti:

 • prezentácia spoločnosti na veľtrhoch práce (Univerzitný deň kariéry, Univerzitný deň pracovných príležitostí),
 • inzercia brigád a pracovných ponúk v elektronickej podobe na webovej stránke Kariérneho centra UMB, na Facebooku Kariérneho centra UMB a prostredníctvom AIS-u a v tlačenej podobe na vývesných plochách Kariérneho centra UMB nachádzajúcich sa na jednotlivých fakultách UMB,
 • zverejnenie bannera na webovej stránke Kariérneho centra UMB,
 • organizovanie aktivít pre študentov a absolventov na mieru (workshopy, prednášky, prezentácie, semináre, atď.),
 • zabezpečenie kurzov šitých na mieru a teambuildingových aktivít.

 

Pre verejnosť:

 • vzdelávacie programy zamerané na rozvoj súboru osobnostných vlastností a interpersonálnych zručností (komunikácia, asertivita, prezentačné zručnosti, tímová spolupráca, sebapoznanie, sebapresadenie, riešenie problémov a konfliktov, vedenie ľudí, atď.),
 • kurzy šité na mieru pre jednotlivcov a skupiny,
 • teambuildingové aktivity.