Etický kódex kariérového poradenstva

Zamestnanci Kariérneho centra UMB, vrátane kariérovej poradkyne, sa riadia etickými štandardmi vypracovanými Medzinárodnou asociáciou vzdelávacieho a profesijného poradenstva IAEVG. K dispozícii sú na stiahnutie v slovenskom preklade, ako aj v originálnej verzii na stránke IAEVG.

 

Etický kódex kariérového poradenstva