Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kariérne centrum UMB získalo značku kvality

Kariérne centrum UMB splnilo štandardy na medzinárodnej úrovni, stalo sa certifikovaným poskytovateľom kariérového poradenstva  a poskytuje kvalitné portfólio služieb kariérového poradenstva.

Podmienkou na získanie značky kvality a statusu Certifikovaný poskytovateľ kariérneho poradenstva bolo splniť  18 kritérií kvality na 4 úrovniach a prejsť certifikačným auditom.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici tak vďaka Kariérnemu centru UMB prispela k profesionalizácii kariérového poradenstva na Slovensku, rozvoju a skvalitneniu  kariérového poradenstva na UMB.

Fotogaléria k článku Kariérové centrum UMB získalao značku kvality

Kariérne centrum UMB získalo značku kvalityKariérne centrum UMB získalo značku kvality

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici