Výhra

V Národnej cene kariérového poradenstva 2020 sme získali osobitné ocenenie od Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, ktorého súčasťou bola aj výhra vo forme pomôcok pre kariérových poradcov t. j. poradenské karty Silné stránky od spoločnosti B-creative.

Tím Kariérneho centra sa vyjadrili k výhre: „Ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa na ich využívanie v kariérovom poradenstve."

Výhra