Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kam na vysokú – Roadshow

Kam po strednej? Kam na vysokú?

Na tieto otázky sme odpovedali návštevníkom výstavy Kam na vysokú – roadshow, ktorá sa konala 4. februára 2020 v priestoroch banskobystrického hotela. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravila pre študentov krátky program, kde predstavila štúdium na jednotlivých fakultách, prezentovala projekt, na ktorom participovali naši študenti a úspešne je aplikovaný v praxi. Univerzitná hudobná skupina spríjemnila tento deň niekoľkými skladbami a  otestovali sme si aj vedomosti okoloidúcich stredoškolákov. V stánku UMB počas celého dňa mali možnosť študenti získať informácie o prijímacích pohovoroch, podaní prihlášok a samotnom štúdiu. Najčastejšie otázky sa týkali uplatnenia v praxi, znalosti cudzích jazykov a náročnosti štúdia.

Svoje zastúpenie na výstave malo aj Kariérne centrum UMB. Ponúkali sme kariérové poradenstvo pre stredoškolákov  v oblasti výberu ich budúceho povolania prostredníctvom online testu s názvom Vieš, na aké povolanie sa hodíš?. Otestovalo sa približne 100 študentov. Pri konzultácii výsledkov sa väčšina študentov utvrdila v tom, že výsledky testov sú v zhode s výberom ich budúceho štúdia či povolania.

Ak sa chcete otestovať, kliknite na online test!

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici