Kariérové poradenstvo na zimáku

Dňa 29. októbra 2019 sa Zimný štadión v Banskej Bystrici zmenil na veľtrh pracovných príležitostí, ktorý pre verejnosť zorganizovala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Mestom Banská Bystrica a Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici. Viac ako 27 spoločností sa predstavilo návštevníkom tretieho ročníka Zo školy na zimák, edícia Univerzitný deň pracovných príležitostí. Hlavnou myšlienkou tohto netradičného podujatia bolo spojiť tri základné atribúty regiónu a mesta Banská Bystrica – vzdelanie, šport a kariéru. Skladba vystavovateľov bola orientovaná regionálne, viac ako desať spoločností pôsobí priamo v Banskobystrickom samosprávnom kraji a mnohé z nich sú lídrami vo svojej oblasti.

Ponuka pracovných miest bola naozaj pestrá. Niektoré firmy obsadzovali pozície na rozbeh kariéry prostredníctvom stáží alebo brigád, čo bolo zaujímavé hlavne pre vysokoškolských študentov a študentov stredných škôl, ktorí mali záujem o vstup na trh práce už popri štúdiu. Rôznorodosť spoločností a ich zameranie tak otvorilo dvere záujemcom o prácu rôznej náročnosti, jazykovej vybavenosti a mnohé z ponúk boli vhodné pre absolventov jednotlivých študijných odborov bez pracovných skúseností.

Kariérne centrum UMB sa predstavilo tiež svojim stánkom, kde propagovalo všetky svoje aktivity a pre stredoškolákov pripravilo individuálne kariérové poradenstvo.

 

Kariérové poradenstvo na zimákuKariérové poradenstvo na zimákuKariérové poradenstvo na zimáku
Kariérové poradenstvo na zimákuKariérové poradenstvo na zimákuKariérové poradenstvo na zimáku