Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Fórum Študenti-podniky-univerzity 2019

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici hostila podujatie s názvom Fórum Študenti-podniky-univerzity, ktoré sa konalo v priestoroch EF UMB 4. apríla 2019 pod záštitou Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu (SFUI) so sídlom v Banskej Bystrici a Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku. V poradí 8. ročník podujatia bol venovaný otázkam viacjazyčnosti v podnikovej praxi.

Podujatie slávnostne otvorili: J. E. pán Christophe Léonzi, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku, Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD., riaditeľ Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu (SFUI).

SFUI a jeho členské univerzity sa prostredníctvom svojich aktivít dlhodobo usilujú prepájať teóriu s praxou a zefektívňovať systém vzdelávania tak, aby svojich absolventov pripravili na presedenia sa v konkurenčnom pracovnom prostredí. Domáce a zahraničné firmy v poslednom období narážajú na nedostatok kvalifikovaných ľudí s požadovanými zručnosťami, kde okrem odborných vedomostí, technických a administratívnych zručností patrí aj ovládanie cudzích jazykov na dostatočnej úrovni. Aj z tohto dôvodu bol 8. ročník fóra venovaný otázkam používania cudzích jazykov vo firemnej komunikácii.

V panelovej diskusii vystúpili zástupcovia troch podnikov, v ktorých je cudzojazyčná komunikácia realizovaná na každodennej báze, a to nielen smerom ku klientom, ale aj v rámci ich vnútorného fungovania: Zuzana Mate zo spoločnosti Dell, Michal Kucej zo spoločnosti Slavia Production Systems a Petronela Chovaníková z Veolie Energia. Zástupcovia týchto podnikov okrem iného vysvetlili, akú úlohu v ich štruktúrach zohrávajú cudzie jazyky mimo angličtiny a na akých pozíciách sú jednotlivé jazyky využívané. Vyjadrili sa k otázkam, ktoré sa týkali požadovanej jazykovej úrovne v momente prijímania uchádzačov do zamestnania, spôsobu jej overovania a aj k benefitom, ktoré svojim zamestnancom ponúkajú na ďalší rozvoj komunikačných zručností.

Potrebu jazykových zručností uchádzačov o pracovné miesta potvrdili aj ďalšie dve diskutérky: Nikol Richterová z najnavštevovanejšieho pracovného portálu Profesia.sk, ktorá do zaujímavej diskusie prispela konkrétnymi štatistikami, napr. o najžiadanejších jazykoch v rámci pracovných ponúk, kde bezpochyby patrí aj francúzština, a Alžbeta Spišiaková z Európskych služieb zamestnanosti (EURES), ktorá poskytla obraz o vývoji európskeho pracovného trhu a poukázala na možnosti poskytované databázou voľných pracovných miest v rámci celej EÚ.

Na záver diskusného fóra sa pozvaní hostia zhodli na nasledujúcej skutočnosti: kým anglický jazyk je dnes na pracovnom trhu považovaný za samozrejmosť, ďalší cudzí jazyk je nepochybne veľkou konkurenčnou výhodou uchádzačov, otvára im brány do sveta práce, zvyšuje pravdepodobnosť získania zaujímavejšej pracovnej pozície ako aj lepšieho finančného ohodnotenia. Žiakov a študentov prítomných v sále vyzvali, aby využívali všetky dostupné možnosti na zlepšovanie komunikatívnych zručností, ktoré im slovenský vzdelávací systém umožňuje, a aby na pracovný trh vstupovali pripravení.

Študenti stredných a vysokých škôl si mohli pozrieť aj prezentácie a stánky podnikov, ktoré sa do tohto podujatia zapojili - CONTINENTAL, DELL, FRANCESCA CREATION, HENKEL, ING Business Shared Services, ISK, LAFARGE HOLCIM, SIEMENS, SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS, TESCO - ako aj stánky univerzít a inštitúcií, ktoré sú súčasťou SFUI. V rámci programu UMB ponúkla aj dva zaujímavé workshopy: testovanie súkromnou spoločnosťou PwC zamerané na pozornosť, logiku a angličtinu, ako aj rýchlokurz porozumenia cudzích jazykov bez učenia s názvom interkomprehenzia.

 

Autor článku: PaedDr. Mária Rošteková, PhD., FPVaMV, SFUI

 

Fórum Študenti-podniky-univerzity 2019
Fórum Študenti-podniky-univerzity 2019Fórum Študenti-podniky-univerzity 2019Fórum Študenti-podniky-univerzity 2019Fórum Študenti-podniky-univerzity 2019Fórum Študenti-podniky-univerzity 2019Fórum Študenti-podniky-univerzity 2019Fórum Študenti-podniky-univerzity 2019Fórum Študenti-podniky-univerzity 2019Fórum Študenti-podniky-univerzity 2019Fórum Študenti-podniky-univerzity 2019Fórum Študenti-podniky-univerzity 2019Fórum Študenti-podniky-univerzity 2019Fórum Študenti-podniky-univerzity 2019Fórum Študenti-podniky-univerzity 2019Fórum Študenti-podniky-univerzity 2019Fórum Študenti-podniky-univerzity 2019Fórum Študenti-podniky-univerzity 2019Fórum Študenti-podniky-univerzity 2019Fórum Študenti-podniky-univerzity 2019Fórum Študenti-podniky-univerzity 2019Fórum Študenti-podniky-univerzity 2019

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici