Rozbehni svoju kariéru na UMB

Séria podujatí pod názvom „Rozbehni svoju kariéru na UMB" priniesla hneď niekoľko možností pre kariéru a rozvoj. Cieľom podujatí bolo nielen sprostredkovať osobný kontakt medzi študentmi a zamestnávateľmi v podobe veľtrhu pracovných príležitostí a kariérového poradenstva, ale aj umožniť študentom zúčastniť sa workshopov, seminárov a prednášok, ktoré mohli prispieť k ich osobnostnému rozvoju poprípade ich mohli inšpirovať v ich ďalšom kariérnom smerovaní. A aké podujatia bolo možné navštíviť?

17. 10. 2018 – Akú máme budúcnosť?
Projekt spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko mal ambíciu podporiť mladých ľudí, aby sa aktívne zamysleli nad svojou budúcnosťou a naštartovali aktivity, ktoré im môžu priniesť úspech, zabezpečenie, dôstojný život aj príležitosť meniť svoje okolie. Cieľom bolo prostredníctvom diskusie so známymi osobnosťami spoločenského života ukázať mladým ľuďom spôsob, ako sa svojím dielom zapojiť do formovania budúcnosti Slovenska. Medzi hosťami boli Lukáš Latinák, Radovan Brečka, Martin Homola, Peter Lím, Ján Jánošík, Miroslav Suchý a Tibor Boťánek. Diskusiu moderoval Milan „Junior" Zimnýkoval.

23. 10. 2018 – Univerzitný deň kariéry
Pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. sa uskutočnil v poradí už deviaty ročník veľtrhu pracovných a kariérového poradenstva Univerzitný deň kariéry.
V priestoroch historickej budovy Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici mali študenti univerzity príležitosť stretnúť sa so zástupcami významných spoločností, získať informácie o potenciálnom zamestnávateľovi a kontakty na personalistov, či nadviazať spoluprácu so spoločnosťami v oblasti stáží a pri písaní záverečných prác.
„Práve takéto podujatie umožňuje sprostredkovať veľmi bezprostredný a úzky kontakt medzi konkrétnou firmou ako potenciálnym zamestnávateľom a študentom ako potenciálnym zamestnancom," uviedol prorektor pre rozvoj a informatizáciu doc. Ing. Marek Drímal, PhD., ktorý spolu s dekanom Ekonomickej fakulty UMB doc. Ing. Petrom Krištofíkom, Ph.D. slávnostne otvorili v tohtoročný veľtrh.
Zamestnávatelia sa prezentovali prostredníctvom výstavných stánkov. Pozvanie na podujatie prijali spoločnosti regionálneho aj nadnárodného charakteru (CBA, Continental, CPL Jobs, Decathlon, Generali, Grafton, Henkel, Hofmann Personal, ING Business Shared Services, Jana Crmanová z OVB, KIA, Kronospan, Lenovo, Lionbridge, LPP, Nestlé, NN, Orange, PartnersGroup, Pelikan Travel, PwC, SHP Group, Siemens, T-Systems).
Možnosti zamestnania sa v inštitúciách EÚ predstavila študentka Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Kristína Ivanová, ktorá je EU Careers Ambassador pre UMB v Banskej Bystrici. Informácie o štipendiách a grantoch sprostredkovala študentom Antónia Jurečková zo SAIA. Svoje zastúpenie mali aj študenti z medzinárodnej, mladými ľuďmi vedenej, dobrovoľníckej organizácie AIESEC. Vo výstavnom stánku EURES bola k dispozícii kariérová poradkyňa, u ktorej mohli študenti bezplatne prekonzultovať svoj životopis a motivačný list.
Vypočuť si inšpiratívne a motivačné prednášky a workshopy bolo možné v rámci sprievodného programu podujatia v sekcii Career fair. Študentov najviac zaujala prednáška spoločnosti Grafton s názvom Ako sa pripraviť na pohovor a nepokaziť ho. Sériu prednášok zavŕšila absolventka univerzity Zuzana Kolcunová so svojím príspevkom Sieťový marketing ako príležitosť žiť svoj sen.
Podujatia sa zúčastnilo takmer 350 študentov a absolventov univerzity, prevažne z Ekonomickej fakulty UMB.

7. 11. 2018 – Zacieľte svoju online reklamu na zákazníkov
Odborný seminár Slovak Business Agency priblížil možnosti online reklamy ako v dnešnej dobe najefektívnejšej formy cielenej online kampane. Všetkým zúčastneným sprostredkoval spôsoby cielenia reklamy, tipy a triky ako si správne nastaviť internetovú kampaň, ale aj formy jej vyhodnocovania. Lektorom bol obchodník a marketér Jozef Búry, ktorý je zakladateľom online marketingovej agentúry Zelený Pes zameranej na výkonnostný online marketing.

13. 11. 2018 – Urob krok vpred, prekroč svoje hranice
Ako prekročiť svoje hranice a tým dosiahnuť vytúžených cieľov? Ako byť pilotom vlastného života? Ako prekročiť zónu komfortu? Na tieto otázky a mnohé iné odpovedali návštevníkom inšpiratívnej a motivačnej prednášky lektorky Anna Hríbiková a Ria Mária Júdová z QQ Academy.

20. 11. 2018 – Spoznajte seba. Spoznajte iných. A budete pripravení viesť.
V spolupráci s Link Coworking, AZU Banská Bystrica a ZADOBE sa nielen pre študentov, ale aj verejnosť organizovala inšpiratívna prednáška lektora a kouča Ivana Košalka, ktorý pôsobil vo viacerých štatutárnych a manažérskych pozíciách medzinárodných firiem, prednášal na viacerých konferenciách zameraných na riadenie ľudských zdrojov, kvalitu, produktivitu a IT a aktívne prispel k založeniu Podnikateľskej aliancie Slovenska.

6. 12. 2018 – It´s up to you
Na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB sa konal workshop Jaroslava Dodoka, mladého marketéra, ktorý sa už niekoľko rokov venuje aj neformálnemu vzdelávaniu. Účastníci mali príležitosť spoznať svoje silné a slabé stránky, talenty, schopnosti, nájsť svoju víziu a premeniť ju na konkrétny cieľ alebo si mohli vytvoriť akčný plán osobného rozvoja a zistiť, na akých návykoch a princípoch ešte potrebujú zapracovať.

 

Rozbehni svoju kariéru na UMB