Be a game changer

V dňoch 23. a 24. apríla 2018 mali študenti možnosť stretnúť sa na pôde Ekonomickej fakulty UMB so zástupcami spoločnosti PwC, ktorá sa pravidelne zúčastňuje aj veľtrhu pracovných príležitostí a kariérového poradenstva Univerzitný deň kariéry. Počas dvoch dní sa mohli študenti nielen bližšie oboznámiť s fungovaním PwC, ale zároveň mali možnosť absolvovať prednášku a workshop obsahovo zamerané na oblasť auditu, daní a poradenstva. Zástupcovia PwC zároveň študentom predstavili prvú investigatívnu hru spoločnosti Crysstech, počas ktorej je možné vyskúšať si prácu audítora na vlastnej koži.

 

Be a game changerBe a game changerBe a game changerBe a game changerBe a game changerBe a game changer