Univerzitný deň kariéry 2017

Kariérne centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. organizuje každoročne veľtrh pracovných a kariérnych príležitostí pod názvom Univerzitný deň kariéry.

Dňa 17. októbra 2017 (utorok) sa od 9.00 v priestoroch historickej budovy Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici už po ôsmykrát otvorili dvere Univerzitného dňa kariéry (UDK) pre všetkých študentov a absolventov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Cieľom podujatia bolo podporiť študentov a absolventov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pri hľadaní a sprostredkovaní práce, brigády, stáže a praxe v spoločnostiach národného aj medzinárodného charakteru. Zároveň mali tak možnosť nadviazať spoluprácu, ktorú môžu zužitkovať pri tvorbe svojich záverečných prác.

O obľúbenosti podujatia, ktorého prvý ročník sa konal v roku 2010, hovoria aj čísla. Prvého ročníka sa zúčastnilo približne 10 vystavovateľov a navštívilo ho len 50 študentov a absolventov. Minuloročné UDK privítalo na pôjde EF UMB 25 prestížnych spoločností a približne 400 študentov a absolventov UMB v Banskej Bystrici sa zaujímalo o prácu, stáž, či prax.

 

Na tohtoročný, už ôsmy ročník UDK, prijalo pozvanie 25 regionálnych a nadnárodných spoločností a zúčastnilo sa ho približne 300 študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Univerzitný deň kariéry otvorila svojím príhovorom prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., jeho význam pre Univerzitu a študentov vydzdvihol v príhovore aj prorektor pre rozvoj a informatizáciu doc. Ing. Marek Drímal, PhD. a na pôde EF UMB privítal vystavovateľov, študentov a hostí dekan Ekonomickej fakulty UMB doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.

 

Univerzitný deň kariéry bol rozdelený do dvoch sekcií – do Výstavnej sekcie a sekcie Career fair. 

Vo Výstavnej sekcii sa prezentovali vystavovatelia prostredníctvom svojich stánkov. Návštevníkom Univerzitného dňa kariéry bola k dispozícii počas celého podujatia aj kariérová poradkyňa, ktorá im poskytovala bezplatné kariérové poradenstvo (napr. konzultácie životopisu, motivačného listu, žiadosti o zamestnanie a pod.).

Sprievodný program v sekcii Career fair, v podobe zaujímavých workshopov a prednášok, je neodmysliteľnou súčasťou každého ročníka Univerzitného dňa kariéry. Predmetnú sekciu otvárala úspešná a osvedčená personálna agentúra Lugera The People Republic s témou Ako uspieť na pracovnom pohovore. Vyvrcholením tohtoročnej série workshopov bola prednáška absolventa Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Juraja Kováča, s názvom Ako začať s holým zadkom, ktorý je mimo iného aj autorom úspešných projektov ako Rozbehni sa, Najlepší nápad a Social Impact Award.

 

A ako hodnotili podujatie vystavovatelia?

„Tohtoročný Univerzitný deň kariéry hodnotíme ako skvelý. Teší nás z roka na rok väčšia návštevnosť podujatia. Študenti sa čoraz viac pýtajú a zaujímajú sa o možnosti, ktoré ponúka naša nezisková organizácia."

„Univerzite Mateja Bela by sme sa chceli poďakovať za vydarené podujatie, ktoré nám umožnilo spoznať najmä chtivých študentov, ktorí sa neboja ísť v ústrety svojej budúcnosti a aktívne hľadajú možnosti svojho uplatnenia na súčasnom trhu práce."

 

Pre študentov bola pripravená aj tombola, do ktorej ceny venovali zástupcovia jednotlivých spoločností.