Si lepší v logike alebo v pozornosti?

Študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici mali možnosť otestovať sa sa na podujatí spoločnosti PwC s názvom Si lepší v logike alebo v pozornosti?, ktoré sa konalo v priestoroch Auly Rotunda 22. novembra 2017, a zistiť aké sú ich slabé a silné stránky.

Testovanie pozostávalo z testu zameraného na detail (testu pozornosti), testu zameraného na matematicko-logické schopnosti a testu z anglického jazyka. Po skončení testovania bol vytvorený priestor na rozhovor študentov so zamestnancami spoločnosti PwC, na ktorom sa bližšie oboznámili s fungovaním firmy, ich firemnou kultúrou a pracovnými príležitosťami, ktoré sú vhodné najmä pre absolventov vysokých škôl. 

V závere podujatia prebiehalo individuálne vyhodnotenie testov s personalistkou spoločnosti PwC. 

 

Si lepší v logike alebo v pozornosti?
Si lepší v logike alebo v pozornosti?Si lepší v logike alebo v pozornosti?Si lepší v logike alebo v pozornosti?Si lepší v logike alebo v pozornosti?Si lepší v logike alebo v pozornosti?Si lepší v logike alebo v pozornosti?Si lepší v logike alebo v pozornosti?Si lepší v logike alebo v pozornosti?Si lepší v logike alebo v pozornosti?