Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Zájazd na JOBExpo

Kariérne centrum UMB organizoval zájazd pre študentov na Veľtrh JOBExpo 2016, ktorý sa konal v Nitre 27. 4. 2016. Cieľom bolo sprostredkovanie práce pre končiacich študentov, prostredníctvom veľtrhu práce.

Referencie:
  • Ďakujem Vám za možnosť zúčastniť sa, celú akciu hodnotím veľmi pozitívne :) Rovnako ako veľtrh práce hodnotím aj organizáciu tohto zájazd.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici