https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Zájazd na JOBExpo

Kariérne centrum UMB organizoval zájazd pre študentov na Veľtrh JOBExpo 2016, ktorý sa konal v Nitre 27. 4. 2016. Cieľom bolo sprostredkovanie práce pre končiacich študentov, prostredníctvom veľtrhu práce.

Referencie: