Čo po vysokej škole?

Kariérne centrum UMB v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici zornganizovali sériu predášok zameranú na oblasť Čo po vysokej škole?

Témy prednášok:

 • Ako si napísať CV a žiadosť o zamestnanie

  • ako napísať štrukturovaný životopisu
  • ako si vytvoriť európsku verziu životopisu
  • obsah žiadosti o zamestnanie
 • Ako naformulovať motivačný list
  • čo má byť obsahom motivačného listu
  • aké sú vhodné formuláre
  • čo do motivačného listu nepísať
 • Ako uspieť na pohovore
  • kontakt a komunikácia so zamestnávateľom
  • príprava na pracovný pohovor
  • prezentácia seba samého na pohovore
 • Aké sú možnosti podpory ÚPSVaR
  • aké máte možnosti, ak sa dostanete na ÚPSVaR
  • aké sú nástroje aktívnych opatrení trhu práce
  • možnosti absolventskej praxe
Čo po vysokej škole?