O nás

Kariérne centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je pracovisko s celouniverzitnou pôsobnosťou, ktoré funguje ako organizačná súčasť referátu celoživotného vzdelávania UMB. Vzniklo v roku 2008 v rámci projektu Zavedenie systému rozvoja kariérového poradenstva spolufinancovaného z prostriedkov Európskej únie. Je priamo riadené prorektorkou pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie UMB.

V rámci aktivít Kariérneho centra UMB je možné využiť služby kariérového poradenstva (individuálne a skupinové), zúčastniť sa workshopov a tréningov zameraných na riadenie kariéry alebo si vyskúšať priebeh assessment centra. Jedným z cieľov centra je aj sprostredkovanie kontaktu medzi študentmi a potenciálnymi zamestnávateľmi formou veľtrhov práce, odborných prednášok, workshopov a exkurzií. Kariérne centrum UMB na svojich stránkach a sociálnych sieťach pravidelne informuje o aktuálnych pracovných pozíciách, ponukách stáží a praxí. Pre verejnosť vytvára priestor pre ďalšie vzdelávanie prostredníctvom širokej ponuky kurzov záujmového vzdelávania, teambuildingov a kurzov šitých na mieru.

Kariérne centrum UMB je členom Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a získalo značku kvality CERTIFIKOVANÝ POSKYTOVATEĽ KARIÉROVÉHO PORADENSTVA.