Poradcovia

Kariérové poradkyňe a koučky

Mgr. Jana Štefánikováreferentka

Telefón 048/446 6227   +421 907 790 706E-mailjana.stefanikova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

 

Stážisti a kariéroví poradcovia

doplníme čoskoro