Referencie

  • Páčilo sa mi utvrdenie hodnôt mojej osoby v procese sebapoznávania, pohľad druhých ľudí na mňa a moje vlastnosti. Veľmi prínosná bola spätná väzba na životopis, prezentovanie a vystupovanie, návrhy a pripomienky k motivačnému listu, správaniu sa na pohovore.

    PS: Veľmi sympatická, priateľská a pohodová lektorka.

  • Príjemná a priateľská atmosféra, zaujímavé aktivity, veľakrát zábavné a vyplýva z nich veľa informácií o mne, ale aj tak celkovo. Páčilo sa mi veľmi vyskúšanie si pracovného prostredia. Myslím si, že dnes nadobudnuté informácie nám môžu veľmi pomôcť v budúcnosti. Veľmi dobré bolo skúsiť si odprezentovať seba. Bolo fajn zistiť, že mám prezentačné zručnosti.

  •  Tieto stretnutia hodnotím veľmi pozitívne, čo sa týka sebapoznávania, veľa vecí som o sebe vedela, ale veľa mi dalo aj hodnotenie kamarátov. Páčili sa mi testy na zistenie profesijného typu a skutočnosť, že sa výsledok stotožňuje aj s mojimi cieľmi ma veľmi potešila. Tieto stretnutia mi dali veľa v sebahodnotení, v motivovaní seba samej a utvrdilo ma v mojich hodnotách, ktoré sú pre mňa dôležité. Oceňujem cenné rady v písaní životopisu, motivačného listu a verím, že ich využijem vo svoj prospech. Za toto ti patrí veľké ďakujem.

  • Na stretnutiach kariérového poradenstva, ktoré sme absolvovali sa mi veľmi páčilo. Myslím si, že každé stretnutie mi dalo niečo nové do života. Bolo pekné dozvedieť sa svoje kvality aj z pohľadu iných ľudí a vedieť, že to, čo chcem vyžarovať je naozaj aj vidieť. Páčili sa mi aktivity, myslím si, že človek si to viac zapamätá, ako keby mu bolo len prednesené. A tiež som za to, že človek sa v tom skôr nájde, keď musí niečo urobiť, ako keby mal len porozmýšľať, či sa tak zachová alebo nie. A celkovo ďakujem za tieto stretnutia.

  • Chcem sa poďakovať za možnosť absolvovať  4 stretnutia v sprievode spolužiakov a hlavne kamarátov, na ktorých sme mohli stráviť čas a získať veľmi cenné informácie o sebe, priateľoch a v neposlednom rade aj o možnostiach uplatnenia sa a zatraktívnenia sa na trhu práce. Ďakujem aj Janke, ktorá nenútenou a veľmi sympatickou formou pomohla odhaliť naše vlastnosti. Veľa vecí som o sebe vedela, ale najväčším prínosom bol vonkajší pohľad ľudí okolo mňa. Waw efekt sa u mňa dostavil pri aktivite s loptičkami, vtedy som si ozaj povedala, že tie aktivity majú veľkú moc. Chcem sa poďakovať ešte celkom na koniec za čas a ochotu s nami pracovať.