Ako prebieha kariérové poradenstvo?

Kariérové poradenstvo predstavuje podľa OECD „služby a aktivity zamerané na pomoc jednotlivcom každého veku a v ktorejkoľvek fáze ich života pri voľbe vzdelávania, odbornej prípravy a povolania a pri riadení svojej kariéry.“

Na Kariérnom centre UMB realizujeme:

  • individuálne kariérové poradenstvo,
  • skupinové kariérové poradenstvo,
  • poradenstvo v tranzitnom období.

Individuálne kariérové poradenstvo je založené na poradenskom rozhovore medzi klientom a poradcom, t. j. individuálne konzultácie. Dĺžka jednej konzultácie je približne 60 – 90 minút a v trvaní približne päť a viac stretnutí. Poradenský proces môžeme rozdeliť do základných fáz:

  • zoznamovacia fáza (fáza dohody, vyjednávacia fáza o kontrakte),
  • poznávacia fáza kvalít (sebapoznávacia fáza klienta, poznávanie klienta),
  • poznávanie súvislosti (fáza poznania kontextu),
  • vytváranie plánu (kariérny akčný plán),
  • realizovanie fázy (realizačná, ukončenie kontraktu).