Etický kódex

Zamestnanci Kariérneho centra UMB, vrátane kariérových poradcov a stážistov, sa riadia etickými štandardmi vypracovanými Medzinárodnou asociáciou vzdelávacieho a profesijného poradenstva IAEVG. K dispozícii sú na stiahnutie v slovenskom preklade, ako aj v originálnej verzii na stránke IAEVG.