Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Ako prebieha kariérové poradenstvo?

Kariérové poradenstvo predstavuje podľa OECD „služby a aktivity zamerané na pomoc jednotlivcom každého veku a v ktorejkoľvek fáze ich života pri voľbe vzdelávania, odbornej prípravy a povolania a pri riadení svojej kariéry.“

Na Kariérnom centre UMB realizujeme:

Individuálne kariérové poradenstvo je založené na poradenskom rozhovore medzi klientom a poradcom, t. j. individuálne konzultácie. Dĺžka jednej konzultácie je približne 60 – 90 minút a v trvaní približne päť a viac stretnutí. Poradenský proces môžeme rozdeliť do základných fáz: