Poradenstvo

Prihlasovať sa na kariérové poradenstvo môžete počas akademického roka 2020/2021 nasledovne:

  • zimný semester: 21. 9. 2020 – 19. 2. 2020
  • letný semester: 8. 2. 2021 – 7. 5. 2021