Právne aspekty podnikania

Pozývame Vás na prednášku spoločnosti SBA, ktorá sa bude konať 15. apríla 2021 v čase od 9.30 h do 11.30 h.

 

Obdobie štúdia na vysokej škole je ideálne na začatie podnikania. Myslí si to aj mladý advokát a majiteľ realitnej kancelárie Matej Biroš, ktorý cez svoj podnikateľský príbeh priblíži začiatky v podnikaní z pohľadu právnika. Zapíšte si aj vy podnikanie do svojho vysokoškolského indexu.

 

Čo sa dozviete

  • s akými špecifickými aspektami právnych foriem podnikania sa stretáva u svojich klientov
  • prečo klientom odporúča zvažovať medzi živnosťou alebo sro
  • ako vníma elektronickú komunikáciu so štátom cez www.slovensko.sk
  • prečo si myslí, že dobré zmluvy robia dobrých priateľov aj v podnikaní

 

Kto je váš lektor
JUDr. Matej Biroš – vyštudovaný právnik, lektor a podnikateľ, momentálne pôsobí v advokátskej kancelárii, kde dlhodobo pracuje s malými a strednými podnikateľmi a vo svojej praxi sa zameriava na obchodné právo a právo obchodných spoločností, najmä zakladanie, zmeny a zrušenie spoločností.

 

REGISTRÁCIA

 

Podmienky
Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov obmedzený.

Motivačná aktivita ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.