Mám diplom a čo ďalej?

Mám diplom a čo ďalej?

Anička Hríbiková – koordinátor projektov, organizátor aktivít, tvorca marketingových aktivít a junior lektor pre oblasť komunikácie a manažérskych zručností. Je absolventkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore Ekonomika a riadenie podnikov. Má skúsenosti s prácou v obchode, marketingu a personalistike. Pracovala na projektoch zmien v oblasti nastavenia cenovej politiky, marketingovej stratégie, či stratégií zvyšovania kvality v starostlivosti o klientov (externých aj interných). Víta nové požiadavky a výzvy klientov, ktoré vníma ako dôležitý posun a rozvoj klienta a popritom aj posun spoločnosti.

Od vysokoškolských čias sa drží citátu Charlieho Chaplina: „Musíte veriť samému sebe – to je celé tajomstvo.“