Cesta k úspechu

Cesta k úspechu

Mgr. Renáta Taligová je lektorka, kariérna poradkyňa a motivátorka. Je absolventkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor v kombinácii psychológia, slovenský jazyk a literatúra. Zameriava sa najmä na osobnostný a kariérny rast svojich klientov metódou otvárania ich prirodzeného potenciálu, cez ich vnútorné zdroje a silné stránky. Do svojej práce vkladá energiu, odhodlanie a nové prístupy, aby boli jej vzdelávania a tréningy pre všetkých zážitkom, prínosom či novým impulzom v pracovnom i osobnom živote.

3 témy cesty k úspechu

 

1. TÉMA: Sila 1. dojmu

 

2. TÉMA: Osobný ťahák na úspech

 

3. TÉMA: Ako prekonať trému