Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Ako pre seba nájsť vhodné povolanie?

O2 Slovakia

Martina Kusenda

  • Čo znamená pre mňa povolanie?
  • Ako si predstavujem svoje povolanie?
  • Ako si predstavujem seba vo svojom vysnívanom povolaní?

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici