https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Informácie o trhu práce

Informácie o trhu práce

Pracovné internetové portály

https://www.profesia.sk/

https://www.istp.sk/

https://kariera.zoznam.sk/

https://www.eures.sk/uchadzaci.php

www.linedin.com

www.eurojobs.com

Portály zamerané na stáže

www.praxuj.sk

https://aiesec.sk/

 

Štatistiky zamestnanosti a prognózy

Slovenská republika

Európská únia

 

Informačné zdroje o vzdelávacích príležitostiach

ISTP – kurzy https://www.istp.sk/kurzy

SBA – podnikanie https://www.sbagency.sk

Združenie mladých podniakteľov Slovenska – https://www.zmps.sk

 

Uplatnenie absolventov UMB

Ekonomická fakulta UMB

Financie, bankovníctvo a investovanie

Zdroj: https://www.uplatnenie.skZdroj: https://www.uplatnenie.sk

 

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Medzinárodné vzťahy

Zdroj: https://www.uplatnenie.skZdroj: https://www.uplatnenie.sk

 

Fakulta prírodných vied UMB

Aplikovaná informatika

Zdroj: https://www.uplatnenie.skZdroj: https://www.uplatnenie.sk

 

Filozofická fakulta UMB

Prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)

Zdroj: https://www.uplatnenie.skZdroj: https://www.uplatnenie.sk

 

Pedagogická fakulta UMB

Sociálna práca

Zdroj: https://www.uplatnenie.skZdroj: https://www.uplatnenie.sk

 

Právnická fakulta UMB

Právo

Zdroj: https://www.uplatnenie.skZdroj: https://www.uplatnenie.sk