Ekonomické aspekty podnikania

Pozývame Vás na prednášku spoločnosti SBA, ktorá sa bude konať 8. apríla 2021 v čase od 9.30 h do 11.30 h.

 

Obdobie štúdia na vysokej škole je ideálne na začatie podnikania. Majiteľka účtovníckej firmy LOGRO Ailina Hanková poskytuje služby aj študentom, ktorí popri štúdiu rozbiehajú vlastný biznis. Zapíšte si aj vy podnikanie do svojho vysokoškolského indexu.

 

Čo sa dozviete:

  • aké ekonomické aspekty ovplyvnili jej podnikateľské začiatky
  • prečo študentom odporúča podnikať a ako si majú vybrať medzi živnosťou alebo sro
  • kde jej klienti získali štartovací kapitál a ako vyzerá ekonomika začínajúceho podnikateľa
  • aké skúsenosti z vysokej školy použila vo svojom podnikaní

 

Kto je váš lektor
Ing. Ailina Hanková – daňová a ekonomická poradkyňa, odborníčka v oblasti účtovníctva a majiteľka účtovníckej firmy LOGRO. Od roku 2009 sa venuje ekonomickému a daňovému poradenstvu pre začínajúcich podnikateľov, živnostníkov a podnikateľov zo segmentu malých a stredných podnikov.

 

REGISTRÁCIA

 

Podmienky:
Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov obmedzený.

Motivačná aktivita ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.