Individuálne kariérové poradenstvo

Individuálne kariérové poradenstvo

Chcete spoznať svoje hodnoty a tak si vybudovať vlastnú značku?

Chcete spoznať svoje kvality v živote?

Chcete nájsť svoje kariérové smerovanie? 

Máte záujem zistiť odpovede na otázky?

Objednajte si termín na individuálne kariérové poradenstvo u kariérovej poradkyne Janky.

Prihlasovať sa na kariérové poradenstvo môžete len počas akademického roka 2020/2021 nasledovne:

  • zimný semester: 21. 9. 2020 – 19. 2. 2020
  • letný semester: 8. 2. 2021 – 7. 5. 2021

Počas celého kariérového poradenstva sa dodržujú podmienky GDPR a Etického kódexu KC UMB.

Kontakt

Mgr. Jana Štefánikováreferentka

Telefón 048/446 1137   +421 907 790 706E-mailjana.stefanikova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie