Na aké povolanie sa hodíš (online test)

Čo mám ísť študovať?

Nevieš, aký odbor na univerzite ísť študovať?
Odpovedz na otázky a my ti odporučíme profesie, na ktoré sa hodíš.


Test trvá približne 5 – 10 minút.


Kam ti pošleme výsledok testu?

Napíš e-mail, na ktorý ti pošleme výsledok.

Máš pred sebou 30 tvrdení týkajúcich sa práce. Vyjadri svoju mieru súhlasu.

Postup:
Tvrdenia sa budú zobrazovať postupne, nemožno sa k nim vracať, označiť je možné vždy iba jednu odpoveď.

Áno súhlasím s tvrdením – vyznač tie, ktoré majú pre teba veľký význam a daj im ZELENÚ!
Možno súhlasím s tvrdením – vyznač tie, ktoré sú pre mňa stredne dôležité.
Nie, nesúhlasím – vyznač tie, ktoré pre teba nemajú žiaden význam a dávaš im STOP.

1. Chcel by som sa venovať práci v prospech opustených detí, starých a chorých ľudí.

2. Dal by som prednosť povolaniu s jasným postupom a kariérovou dráhou.

3. Dal by som skôr prednosť praktickým činnostiam pred teoretizovaním.

4. Chcel by som skúmať neznáme javy a tým prispieť k zlepšeniu života na zemi.

5. Chcel by som sa venovať činnosti, ktorá priamo súvisí s produkciou, odbytom, spotrebou a ziskom. Byť tam, kde sa „točia peniaze“.

6. Chcel by som pracovať tam, kde by som mal presne určenú svoju pozíciu a úlohy v rámci fungovania systému.

7. Chcel by som byť umelcom a ovplyvňovať cítenie a myslenie ľudí prostredníctvom estetických zážitkov.

8. Bavila by ma práca, kde by som mohol vplývať na ľudí.

9. Chcel by som sa venovať práci, ktorá prispieva k uchovaniu a rozvíjaniu nášho kultúrneho dedičstva.

10. Chcel by som pracovať v armáde alebo polícií.

11. Chcel by som objaviť niečo nové, čo doposiaľ nikto na svete neobjavil.

12. Chcel by som tvoriť diela, ktoré ľudom poskytujú nezabudnuteľné umelecké zážitky.

13. Chcel by som pracovať v zamestnaní, kde bezprostredne uvidím výsledky svojej činnosti.

14. Dal by som prednosť práci vo výchove a vzdelávaní ľudí.

15. Chcem sa naučiť dobre ovládať to, čo mi prinesie úspech, zisk a zabezpečí blahobyt. Iné ma nezaujíma. Je to zbytočná strata času.

16. Chcel by som sa vo výskumnej práci dostať až na hranicu neznámeho a objaviť niečo naozaj veľmi dôležité pre všetkých

17. Vyhovovala by mi „tvrdšia robota“ a menej komunikácie s ľuďmi.

18. Chcel by som pomáhať ľuďom.

19. Chcel by som sa podieľať na veľkom projekte, v ktorom by spolupracovali vedci z rôznych krajín.

20. Bavilo by ma mať isté právomoci a kontrolovať iných.

21. Chcem získať úspech, zarobiť veľa peňazí a netrvám na tom, že to musí byť tvorivá alebo zaujímavá práca. Len nech to vynáša.

22. Bavila by ma práca, ktorá vyžaduje fyzickú námahu a zručnosti.

23. Chcel by som pomáhať ľudom riešiť ich naliehavé osobné a existenčné problémy.

24. Chcel by som sa venovať náročnej intelektuálnej práci, vytvárať teoretické koncepcie a modely, ktoré by prispeli k pochopeniu toho, čo si zatiaľ nevieme vysvetliť.

25. Chcel by som byť sám zodpovedný za to, čo budem robiť a koľko zarobím.

26. Chcel by som vytvárať také veci, ktoré by ľuďom spríjemnili a skrášlili život.

27. Chcel by som mať takú prácu, v ktorej by som mal jasne určené konkrétne úlohy.

28. Chcel by som pracovať vo veľkej organizácii s jasne určenými pravidlami.

29. Vyhovovala by mi práci, kde by som si mohol sám rozhodovať kedy a čo budem robiť.

30. Chcem robiť výhradne len takú prácu, ktorá vyžaduje samostatné rozhodovanie, riadenie iných alebo obchodovanie. Dal by som prednosť súkromnému podnikaniu pred zamestnaním za mzdu alebo plat.

Na záver ešte niekoľko informácií o tebe

Napíš e-mail, na ktorý ti pošleme výsledok.