Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Životopis

Začiatok (dátum, čas): 27. 4. 2020, 0:00
Koniec (dátum, čas): 1. 5. 2020, 0:00
Usporiadateľ: Kariérne centrum UMB

Kariérna cesta

Životopis

Viac informácií o Kariérnej ceste nájdete TU!


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici