Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Stromček kariérnych želaní

Začiatok (dátum, čas): 10. 12. 2020, 9:00
Koniec (dátum, čas): 21. 12. 2020, 23:59
Usporiadateľ: Kariérne centrum UMB

Súťaž KC UMB

Kariérne centrum UMB spúšťa súťaž Stromček kariérnych želaní

Cieľom kariérnej súťaže je, aby všetci v tento krásny vianočný čas zhodnotili svoje kariérové smerovanie. Vo svojich spomienkach sa retrospektívne vnorili do detských čias a porozmýšľali, ktoré profesie ich v detstve najviac fascinovali, na aké profesie sa hrali, čím túžili byť, keď budú veľký. Ako čas plynul prišli dôležité rozhodnutia, rozhodnutia skutočného výberu štúdia a povolania. Kebyže nám život ponúkne možnosť vrátiť sa do minulosti a ešte raz si vybrať štúdium alebo profesiu, bolo by naše rozhodnutie rovnaké alebo by sme si vybrali inú kariérnu cestu, aby sme zmenili svoju prítomnosť a aj budúcnosť?

Zamyslime sa spolu nad tým, o čom sme kedysi snívali a porovnajme sny a túžby s realitou (našich dní).

Stromček kariérnych želaní

Viac informácii nájdete na webovej stránke KC UMB: http://www.umb.sk/studium/student/know-how-pre-studenta/karierove-poradenstvo/karierove-poradenstvo-pre-studentov/sutaz-kc-umb.html