Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Stážista – kariérový poradca

Začiatok (dátum, čas): 22. 6. 2021, 7:23
Koniec (dátum, čas): 24. 9. 2021, 23:59
Usporiadateľ: Kariérne centrum UMB
WWW: www.kc.umb.sk
Poplatok: bezodplatne

online prihlasovanie na tréningový program

Kariérne centrum UMB spúšťa svoj prvý tréningový program

Stážista – kariérový poradca.

Študentstvo UMB zbystrite pozornosť, príďte nahliadnuť do fungovania centra a získajte kvalifikáciu počas štúdia – vedomosti, skúsenosti, zručnosti, ale aj kontakty, ktoré vám pomôžu naštartovať kariéru.

Prínosy:

  • budovanie siete kontaktov
  • získanie praxe a referencií
  • vyskúšanie si pracovať v tíme aj samostatne
  • vytvorenie skvelého doplnku do životopisu
  • nazbieranie toho najpotrebnejšieho – skúseností a zručností
  • prístup k vzdelávacím materiálom knižnice KC UMB
  • získanie certifikátu o absolvovaní odbornej stáže a akreditovaného vzdelávacieho programu

Profil absolventa:

  • Absolvent/ka vzdelávacieho programu dokáže na základe odborných poradenských metód, postupov a techník viesť klienta k samostatnému a zodpovednému rozhodovaniu v oblasti celoživotného vzdelávania, voľby povolania, výberu a zmeny zamestnania, uplatnenia na trhu práce.
Stážista – kariérový poradca

Viac informácií nájdete na webovej stránke Kariérneho centra UMB.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici