Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Motivačný list

Začiatok (dátum, čas): 4. 5. 2020, 0:00
Koniec (dátum, čas): 8. 5. 2020, 0:00
Usporiadateľ: Kariérne centrum UMB

Kariérna cesta

Motivačný list

Viac informácií o Kariérnej ceste nájdete TU!


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici