Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Tým, že zhoršujeme prostredie živočíchom, ubližujeme sami sebe

  V sérii podcastov na "EKO" témy pokračujeme už 10. 5. 2022 o 18.00 hod. s doc. Ing. Petrom Urbanom, PhD. z katedry biológie a ekológie Fakulty prírodných vied UMB.

  Čo by sme mali zmeniť na našom správaní aby sme neškodili ani sebe, ani prírode?

  Aj na to sa Petra Urbana pýtal moderátor Peter Magurský.
  Prajeme príjemné počúvanie.

   

  Tým, že zhoršujeme prostredie živočíchom, ubližujeme sami sebe

  doc. Ing. Peter Urban, PhD.

  Na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí od roku 2007, ale externe vyučoval už od roku 2000. Vo svojej vedecko-výskumnej, pedagogickej  a publikačnej činnosti sa venuje najmä:

  • výskumu rozšírenia, početnosti, vybraných aspektov biológie, ekológie a ochrane niektorých druhov (napr. vydra riečna, kamzík vrchovský tatranský, šakal zlatý...) a skupín (napr. netopiere, obojživelníky, plazy) stavovcov;
  • tvorbe červených zoznamov vybraných skupín stavovcov (obojživelníky, plazy, cicavce);
  • dynamickej ekológii;
  • histórii inštitucionalizovanej ochrany prírody na Slovensku.

  Od roku 2010 je docentom v odbore využívanie a ochrana krajiny. Vyučuje predmety ekologický monitoring, aplikovaný biomonitoring, biologické základy ochrany prírody, manažment chránených druhov živočíchov, ochranárska biológia, ekológia suchozemského prostredia – ekológia lesa, metódy výskumu stavovcov, akademické vademecum.

  V predchádzajúcom období pôsobil ako zoológ na Správe Chránenej krajinnej oblasti Poľana vo Zvolene, Slovenskej agentúre životného prostredia v Banskej Bystrici a Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici, kde bol aj riaditeľom Centra ochrany prírody a krajiny.

  Je národný reprezentant za Slovensko v IUCN skupine špecialistov na vydry (IUCN  Otter Specialist Group).

  Vo voľnom čase sa venuje rodine, cestovaniu a turistike. Popri tom rád fotografuje, pláva, lyžuje, zbiera a spracúva povesti, popularizuje prírodu Slovenska a ochutnáva dobré vína (nielen chlebom je človek živýSmejúci sa.)