Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Až 17% detí na Slovensku žije v riziku chudoby

  V roku  2023 pokračujeme v našich PODCAST UMB a štartujeme ďalšou epizódou s odborníkmi z UMB. Hostia a témy sa opäť budú meniť, ale moderátor Peter Magurský zostáva. Aj jeho prítomnosť v štúdiu garantuje kvalitu a príjemné počúvanie.

  V prvej epizóde v roku  2023 Vás čaká naša odborníčka z Pedagogickej fakulty UMB, doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

   “Desiatky rokov sme ignorovali skutočnosť, že deti nemajú prístup do škôlok.” Aj tieto slová vyslovila Katarína Vančíková, ktorej výskumná a publikačná činnosť sa sústreďuje okolo problematiky rovnosti šancí vo vzdelávaní a konceptu inkluzívneho vzdelávania.

  Prajeme príjemné počúvanie už  21. februára 2023 o 18.00 h.

   

  Až 17% detí na Slovensku žije v riziku chudoby

  doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

  Študentský aj profesijný život Kataríny Vančíkovej je úzko spätý s Katedrou elementárnej a predškolskej pedagogiky na Pedagogickej fakulte UMB. Jej pedagogická, ako aj výskumná a publikačná činnosť sa sústreďuje okolo problematiky rovnosti šancí vo vzdelávaní a konceptu inkluzívneho vzdelávania.

  Podieľala sa na riešení štátnej objednávky a  EU projektu, ktorých cieľom bolo zlepšiť prístup ohrozených skupín obyvateľstva k vzdelávaniu a na trh práce. Bola členkou expertných tímov v rámci národných projektov PRINED a TEACHER zameraných na zlepšenie inkluzívnej praxe našich škôl.  Bola členkou širšieho medzinárodného tímu, ktorý pod gesciou UNICEF, OSF a REF analyzoval dostupnosť programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre rómske deti vo vybraných krajinách strednej a východnej Európy. V rokoch 2017-2020 sa ako analytička pre oblasť priestupnosti vo vzdelávaní spolupodieľala na iniciatíve MESA 10 To dá rozum, ktorej výstupom bola hĺbková analýza kvality školstva na Slovensku a komplexný návrh odporúčaní na zlepšenie zisteného stavu.

  Aktuálne úzko spolupracuje s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže, a to ako členka či predsedníčka pracovných skupín v rámci kurikulárnej reformy a  zavádzania inkluzívnych vzdelávacích politík. Intenzívny kontakt udržuje aj s organizáciami mimovládneho sektoru, ktoré jej vytvárajú príležitosti vidieť ukážky dobrej praxe v zahraničí a pracovať priamo v teréne s ľuďmi, ktorí sa v náročných slovenských podmienkach snažia princíp rovnosti šancí vo vzdelávaní pretaviť do reality a podporiť tak sociálnu inklúziu mnohých detí a ich rodín.

  Voľný čas je pre ňu vzácny, a preto patrí najmä rodine. Teší ju každá príležitosť navštíviť rodičov a sestru vo svojom rodnom meste, ale aj príležitosť dať si pohár vína s blízkymi priateľmi. Vie si vychutnať dobrú knihu, dobrý film či divadelné predstavenie. Miluje naše hory, najmä hrebene Nízkych Tatier, ktoré už objavuje aj so svojim desaťročným synom. Čas strávený s ním je pre ňu najväčší dar.