Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Pohyb je ZDRAVIE

  Posledný rok sa skloňuje slovo ZDRAVIE ešte častejšie ako v minulosti. Žiaľ, počas uplynulého roka akoby synonymom zdravia bol len negatívny test na koronavírus. Jeho existenciu a nebezpečenstvo v žiadnom prípade nespochybňujem (nakoľko sme ho aj s celou rodinou prekonali), ani nenadávam na opatrenia, ale chcem poukázať, že nesmieme zabúdať ani na iné hrozby. U nás, na KTVŠ FF UMB sa snažíme vnímať šport nielen optikou vrcholového športu a jeho koncového produktu – šampióna. Preto pokladáme za nutné poukazovať na nutnosť pohybu ako prevencie civilizačných ochorení, ale aj na pohyb ako na jeden z faktorov dlhodobo udržateľného zdravia s nemalým pozitívnym vplyvom na imunitu.

  Pohyb vnímame ako významný faktor, ktorý môže eliminovať nadhmotnosť a obezitu, pričom tie patria k najväčším hrozbám aj v súvislosti s COVID-19 , ale už niekoľko rokov nezanedbateľne zvyšujú aj úmrtnosť vo svete. Podľa ÚVZSR spôsobujú ročne v krajinách EÚ viac úmrtí, ako spôsobilo ochorenie COVID-19 za rok pandémie na celom svete. Preto pokladáme za naozaj veľmi dôležité, aby sme venovali zvýšenú pozornosť aj boju s obezitou, s dôrazom na dostatok pohybovej aktivity, keďže WHO upozorňuje, že nedostatok pohybu prispieva ročne vo svete k približne piatim miliónom úmrtí a to aj s nemalými ekonomickými dôsledkami. Samozrejme, v súvislosti s tým nesmieme zabúdať ani na psychické zdravie ako aj výchovný rozmer športu. Keď si však uvedomíme, že takmer tretina detí u nás športuje výhradne na hodinách telesnej a športovej výchovy a skombinujeme to s faktom, ktorý znie až neuveriteľne, že len 41 % našich základných škôl malo na konci roku 2016 telocvičňu, musíme si prirodzene položiť otázku, čo tieto deti robili posledný rok? Najmä ak vnímame fakt, že asi 80 % obéznych detí si prenáša obezitu do dospelosti, čo môže ich životy skracovať až o 20 rokov. Preto pokladáme za nevyhnutné, aby:

  • každé dieťa malo každý deň aspoň hodinu organizovanej pohybovej aktivity, v kontexte čoho vyzerá oveľa racionálnejšie zaradenie minimálne jednej hodiny telesnej a športovej výchovy každý deň, ako vymýšľať akékoľvek poukazy, či iné postupy;
  • sme vychovávali k pohybu na všetkých stupňoch vzdelávania (a to od materskej školy až po univerzity);
  • každý človek dostal priestor na to, aby sa v blízkom okolí svojho bydliska mohol pohybovo vyžiť;
  • boli viditeľnejšie kampane zamerané na pohyb a zdravý životný štýl.

  Súhrnne môžeme povedať, že každý by si mal nájsť na pohybovú aktivitu aspoň 40-60 minút denne, pričom ako najefektívnejšie sa javí kombinovať prevažne aeróbne zaťaženie s dostatkom silového zaťaženia a to v podstate pre všetky vekové skupiny. Samozrejme, nemusíme každý deň nasmerovať svoje kroky do fitnescentra. Niekedy môže stačiť aj rýchlejšia prechádzka, doprajme si preto pravidelne aspoň tú. Naozaj nezabúdajme, že nadhmotnosť a obezita sú vážne hrozby aj v našej krajine. Za veľmi dôležité považujeme z pohľadu nášho pôsobenia aj vychovávanie vysokoškolákov k pravidelnej a organizovanej pohybovej aktivite, lebo výchova budúcich rodičov a to nielen z radov inteligencie môže byť tou najefektívnejšou cestou k lepšiemu zdraviu populácie. Samozrejme, doba je rýchla, voľného času máme málo. Avšak nezabúdajme, žijeme len raz a zdravie máme len jedno, preto si skúsme nájsť čas na to najdôležitejšie!

  doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.