Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Odpovedá doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

  Odpovedá doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., jedna z vyučujúcich predmetu Rod, identita, spoločnosť. Je to výberový predmet na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela vyučovaný v letnom semestri.

  • Aká bola vaša motivácia vytvoriť predmet Rod, identita, spoločnosť a ako sa vám učí?  

  Myslím, že nás spojil záujem o rodovú problematiku, ktorej sa venujeme každá vyučujúca zo svojho uhla pohľadu a zámer posunúť tému aj ďalej nášmu študentstvu a scitlivovať ho v oblasti rodovej problematiky. Spolupracovali sme spolu už na viacerých aktivitách nielen v tejto téme a absolvovali sme spoločné vzdelávania v téme rodovej rovnosti. Celú koncepciu predmetu sme vytvorili spoločne, vo vzájomných diskusiách a myslím, že už fáza plánovania kurzu rozvinula aj naše porozumenie a rešpekt k vzájomným odlišnostiam v tíme. Myslím, že výučba prebiehala dobre, uvidíme, aké spätné väzby budem mať na ňu študentstvo.

  • Je o tento predmet a témy v ňom obsiahnuté záujem zo strany študentov a čo je ich obľúbená prednáška/téma?

  Prekvapil nás záujem o tento predmet, prihlásilo sa naň okolo 86 študentov a študentiek. Nie všetci sa ho aj aktívne zúčastnili, ale myslím, že je to pekný výsledok. Na to, čo je ich obľúbená téma, by ste sa museli spýtať študentstva, nakoľko každú tému učila iná vyučujúca alebo vyučujúce, je ťažké na to reagovať.

  • Prejavuje sa na vašich prednáškach prevaha žien, či je o tieto témy záujem aj zo strany mužských kolegov?

  Rovnako je ťažko na túto otázku odpovedať. Ak sa pozrieme na zloženie študentstva na našej univerzite, je v podstate prirodzené, že na všetkých kurzoch je viac žien. Máme dokonca programy, na ktorých sú len študentky.  Na kurze bolo viac ako 20% študentov – mužov, myslím, že to je pekný výsledok a je zrejmé, že to nie je len „ženská“ téma. Čo vnímame pozitívne, je to, že predmet absolvovalo študentstvo z rôznych študijných programov a rôznych fakúlt. To je podľa mňa pre zvyšovanie povedomia o téme dôležité.

  • Prečo sú, z vášho pohľadu, témy rovnosti, podpory žien, inklúzie, diverzity či podpory ľudských práv dôležité pre súčasnú generáciu vysokoškolských študentov?

  V rámci vzdelávania pripravujeme budúcich profesionálov a profesionálky, nikto z nás však nevie, ako bude budúcnosť vyzerať, ktoré z tých vecí, ktoré sa snažíme vliať do hláv a zručností, ktoré chceme rozvinúť, budú ešte súvisieť s tým, čo budú naši študenti a študentky riešiť, prežívať. Určite to však bude niečo iné, a práve inakosť je už v dnešnej dobe často kameňom úrazu. Uvedeným predmetom budujeme ich future literacy/kompetenciu. Nielen hovoríme, ale meníme pohľad.

  • Keby ste mali neobmedzené časové a finančné zdroje, aký by bol váš vysnívaný koncept tohto predmetu?

  Ja by som si vedela pri neobmedzených zdrojoch predstaviť, že študentstvo bude pracovať na projektoch v spolupráci s partnermi v komunite a bude sa aktívne podieľať na aktivitách smerujúcich k podpore rodovej rovnosti a diverzity. Ak by sme do predmetu zakomponovali tento aspekt service learningu, tak by sme dokázali nielen lepšie rozvinúť porozumenie rodovým konceptom u študentstva, ale cez aktívne zapojenie študentstva do projektov priniesť zmenu v tejto oblasti aj mimo univerzitného prostredia.