Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Otázky sme položili JUDr. Ľubici Saktorovej PhD., LL.M., M.A.

  • Aká je tá vaša predstava ideálneho pracovného dňa, v ktorom je zároveň priestor aj pre rodinu či vaše individuálne záujmy?

  Moja predstava ideálneho pracovného dňa je v čo najväčšej slobode sa rozhodovať, čomu a v akej miere budem venovať pozornosť. Taktiež je to sloboda a autonómia v určovaní priorít pre moje pracovné a rodinné úlohy. Ako mama troch malých detí musím povedať, že Univerzita je pre mňa v súčasnosti, s mojou profesnou profiláciou, energiou a hodnotovým nastavením, ideálnym pracoviskom.

  • Univerzita sa už niekoľko rokov snaží rozvíjať aktivity na podporu diverzity, atmosféry otvoreného prístupu, inklúzie a rodovej rovnosti, je v tejto téme niečo čo vás na univerzite príjemne prekvapilo, či naopak niečo v čom vidíte priestor na zlepšenie?

  Príjemný bol príspevok pri narodení dieťaťa a iné benefity z kolektívnej zmluvy Usmiaty V téme podpory diverzity, atmosféry otvoreného prístupu a inklúzie vnímam skôr aktivity vedenia Univerzity vedúce ku študentstvu. Tie sú pre mňa výrazne badateľné najmä v kontexte vypuknutia vojny na Ukrajine, no sú citeľné aj pri stratégii internacionalizácie a podpory a rozvoja medzinárodných spoluprác. Rodová rovnosť je ťažkou témou v slovenských podmienkach. Sme konzervatívna spoločnosť a mnohé archetypy správania sa nesú generačne z rodín, výchovy a prostredia. Faktom je, že mnohé sú dané biológiou človeka, preto predstava toho, ako presne implementácia a dodržiavanie plánu rodovej rovnosti vo vnútorných normách inštitúcie vyzerá, sa v realite často individuálne rozlišuje.  Vnímam a cením si, že Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je akademickým prostredím, kde necítiť rodovú nerovnosť tak, ako častokrát vo výkone povolania v praxi. Priestor na zlepšenie vidím v inkorporácii jednotnej metodiky na riešenie prípadov sexuálneho obťažovania a aktualizácii pracovného poriadku tak, aby reflektoval výzvy v súčasnom pracovnom práve.

  • Ako úspešná žena, pedagogička, vedkyňa, čo by ste si priali, aby si mladá generácia žien osvojila?

  Myslím si, že zásadné je vedieť pomenovať a oceniť to dobré - to dobré na sebe, na spolupracovníkoch, na zamestnávateľovi, na komunite, na spoločnosti. Naše vnímanie okolitého sveta je často projekciou nášho vnútorného sveta. Ak náš vnútorný svet nie je v mieri, možno skôr ako hľadanie externých vinníkov je vhodné najskôr zauvažovať, čo je to, čo nás oberá o pocit pokoja, integrity, či naplnenia. Priala by som si, aby si mladá generácia žien osvojila umenie obrániť svoj pokoj, integritu, energiu a nebála sa povedať nie, poďakovať sa za skúsenosť, za spoluprácu a odkráčať od všetkého, čo im ich narušuje. Bez kriku a drámy, ale hrdo a dôstojne. Dôležitý je tu samozrejme aspekt vedomého prijatia zodpovednosti za vlastné rozhodnutia a ich dôsledky.

  • Čo by ste mladým ženám na začiatku ich pracovnej dráhy poradili? 

  V súčasnosti vnímam trend, že sa u mladých ľudí vytráca akási úcta. K starším, k podriadeným, či v bežných medziľudských vzťahoch. Prevláda ambícia, dravosť, drzosť, arogancia - akoby sa tieto vlastnosti stávali kľúčovými pre rýchly úspech a pocit kontroly. Nemyslím si, že sú. Ja osobne by som mladým ženám poradila na začiatku (aj v strede aj na konci) ich pracovnej dráhy staviť na pracovitosť, odhodlanie, pokoru a úctu (aj sebaúctu). Verím, že to, čo je hodnotné sa buduje náležite a trpezlivo.