Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Otázky sme položili doc. PhDr. Máriovi DULOVICSOVI, PhD.

  • Muži sa stále častejšie stávajú dobrými príkladmi starostlivosti o druhých, azda najvýraznejšou zmenou v generácii mileniálov je zmena paradigmy starostlivosti o deti. Stáva sa bežnou praxou, že muži využívajú inštitút otcovskej dovolenky. Aké sú priame skúsenosti našich kolegov z univerzity? Čo ich starostlivosť o deti na otcovskej dovolenke naučila? Ak by mali príležitosť, šli by to vyskúšať?

  Hoci som nemal to šťastie (z viacerých objektívnych príčin) zažiť „otcovskú dovolenku“, s touto myšlienkou som sa po narodení mojej druhej dcéry často pohrával. Myslím si, že rodičovský prístup z aspektu muža/otca sa v posledných rokoch výrazne zmenil. Rovnocennosť vo výchove a starostlivosti je benefitom nielen pre samotné dieťa, ale aj pre oboch rodičov. Ako otec som sa naučil hlavne spomaliť a prehodnotiť priority. Zároveň som si uvedomil rýchlosť plynutia času, a preto sa snažím naplno si užívať chvíle strávené s rodinou.  

  • Ako vnímajú muži tému rodovej rovnosti? Cítia sa byť jej súčasťou?

  Rodová rovnosť je skutočne témou, ktorá si vyžaduje pozornosť a nemyslím to len ako frázu. Akákoľvek diskriminácia či nespravodlivosť by nemali mať v modernej spoločnosti miesto. Sám sa snažím aplikovať princípy rovnosti, spravodlivosti, inklúzie vo svojom pracovnom, ale aj súkromnom živote.

  • Čo považujú za najdôležitejšie kroky, ktoré by pozitívne ovplyvnili vývoj v téme rodovej rovnosti a inklúzii, nielen na pracovisku, ale v celej spoločnosti?

  Vnímam viacero opatrení, ktoré sa v oblasti pozitívneho vývoja rodovej rovnosti dajú podniknúť či už na celospoločenskej, alebo individuálnej úrovni.

  Rodová nerovnosť je často zakorenená v kultúrnych normách. Na to, aby sa dosiahli trvalé zmeny je dôležité zmeniť prevládajúce postoje v spoločnosti. Najlepším nástrojom týchto zmien na celospoločenskej úrovni je výchova a vzdelávanie, a to nielen mladej generácie. Podstatný je taktiež politický a legislatívny rámec. Tvorba legislatívy, ktorá podporuje rovnaké príležitosti, rovnaké mzdové ohodnotenie. Na strane politík zamestnávateľov je dôležité taktiež zosúlaďovanie pracovného a súkromného života.    

  Na individuálnej úrovni môže proti rodovej diskriminácii svojou troškou prispieť každý. Tým ako človek žije, ako sa správa, akým ide príkladom ostatným. Samozrejme zapojenie mužov v tejto súvislosti zohráva kľúčovú úlohu, hlavne ich postoj k rodovej rovnosti, zapojenie sa do starostlivosti o deti a domácnosť. 

   

  • Ako u nich rezonujú témy ako gender pay gap či sklenený strop?

  Mzdové ohodnotenie alebo možnosť kariérneho rastu by určite nemali byť vecou rodu, ale výlučne schopností a zručností konkrétneho jedinca. Pevne verím, že spoločenský progres v ponímaní tejto problematiky je natoľko intenzívny a dynamický, že téma rodovej rovnosti v oblasti profesijného rastu a ohodnotenia už čoskoro nebude témou.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  •