Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Prihláška na vysokú školu

Uchádzač o štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu. Prihlášky je možné podávať

 • v písomnej forme,
 • v elektronickej forme:
 • uchádzači na I. , II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia sa prihlasujú zo stránky
 • https://e-prihlaska.umb.sk 
 • návod ako vyplniť e-prihlášku
 • študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu na našej univerzite si podávajú prihlášku priamo v systéme AiS2 v sekcii ,,Prijímacie konanie“, ďalej prejdú na sekciu VSPK060 ,,Elektronické prihlášky

 

Prihláška na vysokoškolské štúdium v Slovenskej republike (ďalej len „Prihláška“), ktorou sa prihlasujú uchádzači na štúdium v akademickom roku 2019/2020:

 

 • Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske – prvý stupeň alebo spojené – prvý a druhý stupeň v jednom celku
 • vysvetlenia k bakalár
 • Prihláška na vysokoškolské štúdium magisterské, inžinierske – druhý stupeň
 • vysvetlenia k magister, inžinier
 • Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň
 • vysvetlenia k doktorand

 

Tlačivá sú dostupné v predajnej sieti tlačív alebo vo vybraných papiernictvách (ŠEVT a pod.).

 

Pri elektronickom prihlasovaní na štúdium uchádzač:

 • vyplní elektronickú prihlášku,
 • potvrdí elektronickú prihlášku,
 • vytlačí elektronickú prihlášku,
 • odošle podpísanú prihlášku s prílohami poštou.

 

UPOZORNENIE:

Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici akceptujú zníženie poplatku za podanie elektronickej prihlášky len v prípade jej podania cez e-prihlasku univerzity (https://e-prihlaska.umb.sk) v akademickom informačnom systéme (AIS).

V prípade podania centrálnej elektronickej prihlášky prostredníctvom Portálu VŠ uchádzač platí plnú sumu.

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici