Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Ponuka štúdia na PrF UMB študijný program Obchodné a finančné právo

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vypísala termín na podávania prihlášok v študijnom programe Obchodné a finančné právo v 3. stupni v dennej a externej forme štúdia. Termín na podávanie prihlášok je do 27. júla 2017.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici