Ponuka štúdia na PF UMB študijný program Sociálna práca

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vypísala termín na podávania prihlášok v študijnom programe Sociálna práca v 3. stupni v dennej a externej forme štúdia. Termín na podávanie prihlášok je do 12. júna 2017.

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková