Novoakreditovaný študijný program na FPV UMB

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka novoakreditovaný študijný program: aplikovaná chémia a forenzná prax v druhom stupni dennej forme štúdia. Termín na podávanie prihlášok je do 28. augusta 2018.

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková