Jedinečné študijné programy na fakultách UMB

Jedinečné študijné programy na fakultách UMB

Výnimočné študijné programy na jednotlivých fakultách:

Ekonomická fakulta UMB

 • Teritoriálny manažment
 • Verejná ekonomika a manažment

 

Filozofická fakulta UMB

 • Rekreológia
 • Európske kultúrne štúdiá
 • Etnológia
 • Poľský jazyk

 

Pedagigická fakulta UMB

 • Evanjelikálna teológia a misia
 • Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory
 • Sociálna pedagogika
 • Evanjelikálna teológia
 • Teológia

 

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

 • Medzinárodné vzťahy
 • Bezpečnostné štúdiá

 

Fakulta prírodných vied UMB

 • Forenzná a kriminalistická chémia

 • Ekológia a ochrana ekosystémov 

 • Evolúcia ekosystémov a ich ochrana

 • Pravdepodobnosť a matematická štatistika