Úspešní absolventi Ekonomickej fakulty UMB

Ing. ŠTEFAN BRYCHTA

Odbor: ekonomika a riadenie podniku
1993 - 1998
Pozícia: vedúci oddelenia Firemného a projektového financovania a Európskeho kompetenčného centra UniCredit Bank Slovakia, a.s.

 ING. MIROSLAV DOBROTA

Odbor: cestovný ruch
1998-2003
Zamestnanie: Park Snow Donovaly

 

ING. RUDOLF HORVÁTH

Odbor: cestovný ruch
1978 - 1982
Pozícia: zástupca riaditeľa,
Hotel SATEL*** Poprad

ING. LÍVIA LUKÁČOVÁ

Odbor: cestovný ruch
2000 - 2005
Pozícia: riaditeľka sekcie marketingu,
Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Ing. PETER CHEBEN, MBA

Odbor: podnikové financie
1998 - 2003
Pozícia: finančný riaditeľ a člen predstavenstva Noves okná, a.s.

ING. PETER KALETA

Odbor: verejná ekonomika a správa
1996-2001
Pozícia: manažér pre východné a stredné Slovensko
VOLVO Financial Services Slovakia, s.r.o., Petrovany

ING. IVAN SOKÁČ, PhD., MBA

Odbor: ekonomika a správa území
2003 - 2008
Pozícia: manažér pre realizáciu medzinárodných investičných projektov,
TARPAN Partner s, investičná spoločnosť, Praha

ING. EVA NEDELKOVÁ

Odbor: ekonomika a riadenie podniku
2003 – 2009
Pozícia: manažérka pre špecializovanú poradenskú firmu,
Project Lead at Major Dutch Bank, Amsterdam, Holandsko

ING. MIRIAM CHORVÁTOVÁ

Odbor: marketing a manažment
1996 - 2001
Pozícia: generálna manažérka nemeckých pobočiek spoločnosti Dell

Ing. STANISLAV PÁNIS

Odbor: financie, bankovníctvo a investovanie
2001 - 2006
Pozícia: analytik finančných trhov so špecializáciou na devízový trh, TRIM Broker

Ing. ANNA HAJDÚCHOVÁ ZÁTURECKÁ, PhD.

Odbor: financie, bankovníctvo a investovanie
1996 - 2001
Pozícia: vedúca oddelenia kontrolingu, CITROËN Česká republika, s.r.o., Praha

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková