Absolventi UMB a ich uplatnenie na trhu práce

Referát marketingovej komunikácie UMB v spolupráci s Ústavom automatizácie a komunikácie (UAKOM), Referátom pre pedagogickú činnosť UMB a referátmi pre vzťahy s verejnosťou na fakultách UMB realizoval v období 02/2013 – 04/2013 elektronický dotazníkový prieskum zameraný na absolventov, ktorí ukončili štúdium na UMB v rokoch 2012 a 2013 vo všetkých formách a stupňoch štúdia. Cieľom dotazníka bolo s určitým  časovým odstupom po ukončení štúdia na UMB spoznať ich názor na kvalitu získaného vzdelania a ďalšie uplatnenie v praxi. Na základe výsledkov prieskumu vám ponúkame niekoľko zaujímavých výsledkov týkajúcich sa uplatniteľnosti našich absolventov na trhu práce.

 

Súčasná pozícia absolventov v pracovnej oblasti podľa fakúlt UMB

Stav pracovnej oblasti

EF

%

FF

%

FPV

%

FPVaMV

%

PF

%

PrF

%

zamestnaný/á

496

61,3%

107

54,6%

44

65,7%

42

50,6%

175

60,1%

136

62,7%

podnikanie, SZČO

39

4,8%

11

5,6%

3

4,5%

5

6,0%

6

2,1%

10

4,6%

pokračujem v ďalšom štúdiu

200

24,7%

40

20,4%

16

23,9%

26

31,3%

76

26,1%

52

24,0%

nezamestnaný

74

9,1%

38

19,4%

4

6,0%

10

12,0%

34

11,7%

19

8,8%

Celkový súčet

809

100,0%

196

100,0%

67

100,0%

83

100,0%

291

100,0%

217

100,0%

 

 

 

 

Obdobie od ukončenia vysokoškolského štúdia až po zamestnanie podľa fakúlt UMB

Obdobie

EF

%

FF

%

FPV

%

FPVaMV

%

PF

%

PrF

%

0 – 3 mesiace

189

35,3%

41

34,7%

5

10,6%

23

48,9%

50

27,6%

38

26,0%

3 – 6 mesiacov

69

12,9%

18

15,3%

0

0,0%

11

23,4%

14

7,7%

20

13,7%

6 – 9 mesiacov

38

7,1%

5

4,2%

0

0,0%

3

6,4%

8

4,4%

15

10,3%

9 – 12 mesiacov

27

5,0%

1

0,8%

0

0,0%

0

0,0%

4

2,2%

19

13,0%

pracoval som už v priebehu štúdia

205

38,3%

53

44,9%

42

89,4%

9

19,1%

103

56,9%

46

31,5%

prvé mesiace po ukončení štúdia som si nehľadal zamestnanie

7

1,3%

0

0,0%

0

0,0%

1

2,1%

2

1,1%

8

5,5%

Celkový súčet

535

100,0%

118

100,0%

47

100,0%

47

100,0%

181

100,0%

146

100,0%

 

Súčasne vám ponúkame rebríček najlepších vysokých škôl podľa Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) z roku 2015. 

Najlepšie fakulty s prírodovedným zameraním na Slovensku

Názov fakultyVzdelávanieAtraktivita štúdiaVeda a výskumDoktorandiGrantová úspešnosťPriemer 2015
Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO 72 54 15 46 28 43.2
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 91 70 100 80 79 84.2
Fakulta prírodných vied UCM 82 65 35 57 23 52.40
Fakulta prírodných vied UKF 70 73 29 47 17 47.1
Fakulta prírodných vied UMB 75 60 20 37 22 42.90
Prírodovedecká fakulta UK 80 73 53 66 63 67
Prírodovedecká fakulta UPJŠ 99 62 75 63 95 79

 

Najlepšie ekonomické fakulty na Slovensku

PoradieFakultaVzdelávanieAtraktivita štúdiaVeda a výskumDoktorandiGrantová úspešnosťPriemer 2014
1 Ekonomická fakulta TUKE 70 67 82 92 100 81,3
2 Ekonomická fakulta UJS 58 56 67 51 32 54,2
3 Ekonomická fakulta UMB 72 63 35 54 31 53,1
4 Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU 64 54 53 48 10 47,5
5 Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ 88 39 38 69 9 43,2
6 Fakulta hospodárskej informatiky EU 80 63 26 42 9 42,1
7 Fakulta managementu UK 56 79 28 39 10 40,7
8 Fakulta manažmentu PU 55 50 34 37 5 40,1
9 Fakulta podnikového manažmentu EU 76 56 9 49 11 39,9
10 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU 76 58 14 43 7 39,2
11 Národohospodárska fakulta EU 84 39 37 27 5 37,5
12 Obchodná fakulta EU 73 50 24 27 11 35,1
13 Podnikovohospodárska fakulta EU 68 34 0 0 7 25,1
14 Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 64 32 11 0 1 18,5

 

Najlepšie fakulty zamerané na ostatné spoločenské vedy na Slovensku

Názov fakultyVzdelávanieAtraktivita štúdiaVeda a výskumDoktorandiGrantová úspešnosťPriemer 2015
Fakulta aplikovaných jazykov EU 70 59 8 0 0 27.5
Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU 60 43 14 55 97 53.6
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU 52 45 35 36 67 47
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 47 43 5 48 11 31
Fakulta medzinárodných vzťahov EU 51 77 23 51 8 42
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB 59 67 10 57 4 39.30
Fakulta sociálno -ekonomických vzťahov TUAD 40 32 8 0 1 16.3
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 65 55 52 52 81 60.90
Fakulta sociálnych štúdií VŠD 50 15 0 0 0 13.10
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF 63 36 76 62 10 49.7
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy VŠD 60 28 1 0 0 17.90
Fakulta verejnej správy UPJŠ 51 30 7 14 4 21.5
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 55 41 15 16 0 25.5

 

Najlepšie filozofické fakulty na Slovensku

Názov fakultyVzdelávanieAtraktivita štúdiaVeda a výskumDoktorandiGrantová úspešnosťPriemer 2015
Fakulta humanitných a prírodných vied PU 85 38 100 61 57 68.10
Fakulta humanitných vied ŽU 71 68 63 59 15 55.30
Filozofická fakulta KU 93 70 41 53 71 65.60
Filozofická fakulta PU 80 51 44 37 50 52.80
Filozofická fakulta TU 89 62 45 57 54 61.6
Filozofická fakulta UCM 76 47 27 42 20 42.5
Filozofická fakulta UK 82 81 42 54 53 62.40
Filozofická fakulta UKF 74 63 39 45 18 47.7
Filozofická fakulta UMB 75 69 48 51 24 53.5
Filozofická fakulta UPJŠ 73 54 77 54 52 62.1

Najlepšie právnické fakulty na Slovensku

Názov fakultyVzdelávanieAtraktivita štúdiaVeda a výskumDoktorandiGrantová úspešnosťPriemer 2015
Fakulta práva J. Jesenského VŠD 98 29 6 23 0 31.3
Fakulta práva PEVŠ 62 81 49 63 13 53.40
Právnická fakulta TU 79 56 100 63 67 72.9
Právnická fakulta UK 76 68 56 65 36 60
Právnická fakulta UMB 57 57 30 21 4 33.5
Právnická fakulta UPJŠ 87 62 60 55 57 64.3

 

Najlepšie pedagogické fakulty na Slovensku

Názov fakultyVzdelávanieAtraktivita štúdiaVeda a výskumDoktorandiGrantová úspešnosťPriemer 2015
Fakulta telesnej výchovy a športu UK 93 70 49 60 46 63.30
Fakulta športu PU 76 45 25 32 67 49
Pedagogická fakulta KU 97 72 39 43 31 56.30
Pedagogická fakulta PU 79 36 43 34 51 48.5
Pedagogická fakulta TU 85 61 100 68 65 75.9
Pedagogická fakulta UJS 88 58 40 53 10 49.6
Pedagogická fakulta UK 80 68 41 49 38 55.30
Pedagogická fakulta UKF 84 67 42 50 14 51.7
Pedagogická fakulta UMB 87 69 42 51 29 55.7

  web: http://www.arra.sk/