Bitrix24 UMB – BB

Vážené študentky, vážení študenti,

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, ako prvá na Slovensku, spúšťa prevádzku univerzitnej siete Bitrix24 UMB – BB.  

Interná, predovšetkým sociálna sieť Bitrix24 UMB – BB je zriadená na pôde našej univerzity pod záštitou pána rektora. O jej funkcionalite a význame pre UMB sa môžete dozvedieť v príhovore pána rektora.

https://www.umb.sk/aktuality/aktualne-dianie-na-umb-bitrix24.html

Ako sa registrovať?

Počkajte na elektronickú pozvánku!

V priebehu týždňa od 20. marca 2017 do 25. marca 2017 bude všetkým študentom UMB zaslaná pozvánka do siete Bitrix24 UMB-BB do ich mailových schránok.

Pozvánka, ktorú Vám pošleme na váš mail bude od odosielateľa Bitrix24 a predmetu mailu bude Extranet: You are invited.

 

Ako postupovať ďalej?

Kliknutím na link v e-maile potvrdíte pozvánku a následne sa Vám zobrazí tabuľka, v ktorej vyplníte Vaše údaje: meno (first name), priezvisko (last name), vytvorenie hesla (create a password), potvrdenie vytvoreného hesla (confirm password) a kliknutím na tlačidlo pokračovať (proceed) sa prihlásite do siete Bitrix24 UMB – BB.

 

Po prihlásení sa automaticky stávate členom spoločnej skupiny dostupnej pre všetkých členov akademickej obce - skupiny Diskusné fórum UMB. Do ďalších diskusných skupín (podľa fakulty, na ktorej študujete) budete prizvaní v nasledujúcich dňoch.

Každodenné použitie siete:

Po registrácii sa môžete prihlásiť do siete Bitrix24 zadaním adresy v internetovom prehliadači: https://umb-bb.bitrix24.com , respektíve kliknutím na odkaz na webovej stránke univerzity alebo  fakulty, kde zadáte svoju emailovú adresu a Vaše heslo do Bitrix24.

Ak máte akýkoľvek problém s prihlásením, kontaktujte helpdesk Bitrix24:  bitrix24@umb.sk.

 

 


 

V rámci systému Bitrix24 je naša Univerzita Mateja Bela súčasťou aj paralelne prebiehajúceho projektu Bitrix24 Slovensko (slovensko.bitrix24.eu), ktorý je realizovaný pod záštitou občianskeho združenia Via Mea. Cieľom portálu slovensko.bitrix24.eu je podpora informovanosti, propagácia činnosti miest, inštitúcií, organizácií, umelcov, združení, klubov, agentúr a ďalších zaujímavých organizácií, rozvíjanie spolupráce a spájanie šikovných ľudí na Slovensku.

V portáli nájdete informácie na jednom mieste - info o športových aktivitách, kultúrnych udalostiach, zábave, koncertoch, pracovných ponukách a brigádach, stážach, kurzoch, workshopoch, súťažiach a ďalších zaujímavých udalostiach organizovaných vo Vašom meste, jeho okolí a postupne aj na celom Slovensku. K dispozícií máte aj iné zaujímavé funkcie a možnosti systému.

Stačí vyplniť predregistračný link a následne potvrdiť pozvánku (Extranet: You are invited), ktorú Vám zašleme v priebehu niekoľkých hodín na e-mail uvedený v predregistračnom formulári.

Predregistračný link:

https://slovensko.bitrix24.eu/pub/form/28_predregistra_n_formul_r_univerzita_mateja_bela/pqoy5h/

 

Základné informácie pre študentov Bitrix24

Bitrix24_zakladne_info_student.pdf (382 KB)

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková