Utorok 2. 3. 2021

Rozvrh otvorených prednášok 2. 3. 2021

PrF UMB

 • Názov prednášky:  Rímske právo II.

Dátum: 1.3.2021

Presný čas (od – do):  8:50 – 10.10

Vyučujúci:  doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD

Link na pripojenie sa: http://bit.ly/2O4mmTB

 

EF UMB

 • Názov prednášky:  Manažment ľudských zdrojov

Dátum: 2.3. 2021

Presný čas (od – do): 9:05 – 10:25

Vyučujúci: Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD.

Link na pripojenie sa: http://bit.ly/3sq6mKO

 

FPVaMV UMB

 • Názov prednášky: Úvod do bezpečnostných štúdií

Dátum: 2.3. 2021

Presný čas (od – do):  9:05 – 10:25

Vyučujúci:  doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

Link na pripojenie sa: http://bit.ly/37Mny5d

 

PF UMB

 • Názov prednášky: Kresťanská a deontologická etika (súvislosti s etikou sociálnej práce)

Dátum: 2. 3 2021

Presný čas (od – do): 9:05  - 9:45

Vyučujúci: PhDr. Marek Stachoň, PhD.

Link na pripojenie sa:  http://bit.ly/3bBWQ0i

Meeting ID: 511 548 7190

Passcode: HHWd8A

 

FPV UMB

 • Názov prednášky: Vývoj prírody v štvrtohorách

Dátum: 2. 3 2021

Presný čas (od – do): 9:50

Vyučujúci: prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc

Link na pripojenie sa:  vyučujúci pridá záujemcov po zaslaní e-mailu na jeho adresu peter.bitusik@umb.sk

 

FPV UMB

 • Názov prednášky: Teória vyučovania matematiky  - Od rovnostranného trojuholníka k trojuholníkovej nerovnosti         

Dátum: 2. 3 2021

Presný čas (od – do): 10:00

Vyučujúci: prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.           

Link na pripojenie sa:  vyučujúci pridá záujemcov po zaslaní e-mailu na jeho adresu pavol.hanzel@umb.sk

 

FPVaMV UMB

 • Názov prednášky: Dejiny Slovenska

Dátum: 2.3. 2021

Presný čas (od – do):  10:40 – 12:00

Vyučujúci: doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD.

Link na pripojenie sa: http://bit.ly/37KEKIr

 

FPV UMB

 • Názov prednášky:  Dendrológia

Dátum: 2.3. 2021

Presný čas (od – do): 10:40

Vyučujúci: doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.       

Link na pripojenie sa:  vyučujúca pridá záujemcov po zaslaní e-mailu na jeho adresu ingrid.turisova@umb.sk

 

FPV UMB

 • Názov prednášky:  Špeciálna didaktika biológie 1 (seminár)

Dátum: 2.3. 2021

Presný čas (od – do): 11:25                      

Vyučujúci: Mgr. Romana Schubertová, PhD.      

Link na pripojenie sa:  vyučujúca pridá záujemcov po zaslaní e-mailu na jeho adresu romana.schubertova@umb.sk

 

FPV UMB

 • Názov prednášky: Biochémia 2 – dokončenie témy Aeróbna tvorba ATP (Elektrónový transport / Oxidačná fosforylácia) + nová téma Katabolizmus lipidov

Dátum: 2.3. 2021

Presný čas (od – do): 12:00

Vyučujúci: doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

Link na pripojenie sa: http://bit.ly/3uwTt3j

 

EF UMB

 • Názov prednášky:  Marketing (anglicky)

Dátum: 2.3. 2021

Presný čas (od – do): 12:15 – 13.35

Vyučujúci: doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.

Link na pripojenie sa: http://bit.ly/2NYtilg

 

EF UMB

 • Názov prednášky:  Manažment a marketing CR

Dátum: 2.3. 2021

Presný čas (od – do): 13:50 – 15:10

Vyučujúci: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.

Link na pripojenie sa: http://bit.ly/2MrUsAK

 

PF UMB

 • Názov prednášky: Sociálna percepcia alebo ako si vytvárame obraz o druhých ľuďoch

Dátum: 2.3. 2021

Presný čas (od – do): 15:25 – 16:50

Vyučujúca: PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.
Link na pripojenie sa: http://bit.ly/3aS0P9J

Meeting ID: 413 010 0433

Passcode: 2QaM1w

 

PF UMB

 • Názov prednášky: Diagnostika a inklúzia vo vzdelávaní (seminár, skupina 2)

Dátum: 2.3. 2021

Presný čas (od – do): 13:00 - 14:20 hod.

Vyučujúci: Mgr. Robert Sabo, PhD.

Link na pripojenie sa: http://bit.ly/2MnEQy1

Meeting ID: 925 0242 8821

Passcode: 591132

 

FPV UMB

 • Názov prednášky: Špeciálna didaktika biológie 1 (prednáška)

Dátum: 2.3. 2021

Presný čas (od – do): 17:45        

Vyučujúci: Mgr. Romana Schubertová, PhD.      

Link na pripojenie sa: 

vyučujúca pridá záujemcov po zaslaní e-mailu na jeho adresu romana.schubertova@umb.sk

 

Rozvrh na utorok 2. 3. 2021

Rozvrh na utorok 2. 3. 2021 (3773 KB)