Štvrtok 4. 3. 2021

Rozvrh otvorených prednášok  na 4. 3. 2021

 

FPV UMB

 • Názov prednášky: Vedenie tímového projektu – Agile, práca v tíme. Mendix RAD.    

Dátum: 4. 3. 2021

Presný čas (od – do): 8:05

Vyučujúci: Mgr. PaedDr. Vladimír Siládi, PhD.

Link na pripojenie sa: http://bit.ly/2O3YHmp

 

PF UMB

 • Názov prednášky: Alternatívne školy a inovačné programy 2 (seminár)

Dátum: 4. 3. 2021

Presný čas (od – do): 8:15 - 9:35 hod.

Vyučujúci: Mgr. Robert Sabo, PhD.

Link na pripojenie sa:   http://bit.ly/3bRr0Nj

Meeting ID: 965 7333 7972

Passcode: 586705

 

PrF UMB

 • Názov prednášky:  Pracovné právo

Dátum: 4.3. 2021

Presný čas (od – do): 08:50 – 10:10 

Vyučujúci: JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD.,LL.M.

Link na pripojenie sa: http://bit.ly/3dG5xt8

 

EF UMB

 • Názov prednášky: Projektový manažment (seminár)

Dátum: 4.3. 2021

Presný čas (od – do): 9:05 – 10:25

Vyučujúci: Ing. Diana Kvasnová, PhD.

Link na pripojenie sa:  http://bit.ly/3aRNXjZ

 

FPV UMB

 • Názov prednášky: Geografické informačné systémy – Tvorba kartogramu

Dátum: 4.3. 2021

Presný čas (od – do): 10:40

Vyučujúci: RNDr. Michaela Žoncová, PhD.

Link na pripojenie sa:  http://bit.ly/3sEcCym

 

PrF UMB

 • Názov prednášky:  Pracovné právo

Dátum: 4.3. 2021

Presný čas (od – do): 10:30  - 11:50

Vyučujúci: JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD.,LL.M.

Link na pripojenie sa: http://bit.ly/2Pe1Y39

 

PF UMB

 • Názov prednášky: Tanec pre každého

Dátum: 4. 3. 2021

Presný čas (od – do): 12:15 – 13:40

Vyučujúci: Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

Link na pripojenie sa: https://bit.ly/3aS0P9J

 

PF UMB

 • Názov prednášky: (E)motion 

Dátum: 4. 3. 2021

Presný čas (od – do): 12:15 – 13:40

Vyučujúci: Mgr. Art. Martin Urban, PhD. a PhDr. Beáta Žitniaková Gurgová, PhD.

Link na pripojenie sa: https://bit.ly/3aS0P9J

Meeting ID: 853 6118 9459

Passcode: 299633

 

FPVaMV UMB

 • Názov prednášky: Voličské správanie

Dátum: 4. 3. 2021

Presný čas (od – do): 12:15 – 13:35

Vyučujúci: Mgr. Jarmila Androvičová, PhD.

Link na pripojenie sa: http://bit.ly/2ZM4obn

 

 • EF UMB

Názov prednášky: Kolektívne investovanie

Dátum: 4. 3. 2021

Presný čas (od – do): 12:15 – 13:35

Vyučujúci:Ing. Ľubomír Pintér, PhD.

Link na pripojenie sa: http://bit.ly/efumb_top_ki

 

PF UMB

 • Názov prednášky: Učme deti anglicky s radosťou

Dátum: 4.3. 2021

Presný čas (od – do): 13:00 – 14:00

Vyučujúca: Prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

Link na pripojenie sa:  http://bit.ly/3bvoDPK

Meeting ID: 885 4673 3310

Passcode: 273710

 

FPV  UMB                        

 • Názov prednášky: Matematická analýza

Dátum: 4. 3. 2021

Presný čas (od – do): 13:00

Vyučujúci: Mgr. Miroslav Výbošťok

Link na pripojenie sa: vyučujúci pridá záujemcov po zaslaní e-mailu na jeho adresu miroslav.vybostok@umb.sk

 

FPV  UMB                        

 • Názov prednášky: Anorganická chémia 1 – Mriežková entalpia a jej dôsledky

Dátum: 4. 3. 2021

Presný čas (od – do): 13:00
Vyučujúci: doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.  

Link na pripojenie sa: vyučujúci pridá záujemcov po zaslaní e-mailu na jeho adresu miroslav.medved@umb.sk

 

EF UMB

 • Názov prednášky: Hospodárska politika

Dátum: 4. 3. 2021

Presný čas (od – do):  13. 50 – 15:10

Vyučujúci: Ing. Barbora Mazúrová, PhD.

Link na pripojenie sa:  http://bit.ly/2NFGAU3

 

FPV UMB

 • Názov prednášky:  Občianska veda vo vyučovaní ekológie (seminár)    

Dátum: 4. 3. 2021

Presný čas (od – do): 14:00

Vyučujúci: Mgr. Romana Schubertová, PhD.      

Link na pripojenie sa: vyučujúca pridá záujemcov po zaslaní e-mailu na jeho adresu romana.schubertova@umb.sk

 

PrF UMB

 • Názov prednášky:  Klinika ľudských práv

Dátum: 4. 3. 2021

Presný čas (od – do): 14:40 – 15:20

Vyučujúci: JUDr. Marica Pirošíková   

Link na pripojenie sa: http://bit.ly/2Nw3Unj

 

PrF UMB

 • Názov prednášky:  Trestné právo procesné I.

Dátum: 4. 3. 2021

Presný čas (od – do): 14:40 – 16:00

Vyučujúci: JUDr. Miloš Maďar, PhD.   

Link na pripojenie sa:  http://bit.ly/3bIsM3f

 

FPV UMB

 • Názov prednášky: Systém vyšších rastlín

Dátum: 4. 3. 2021

Presný čas (od – do): 15: 25

Vyučujúci: doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

Link na pripojenie sa:  vyučujúca pridá záujemcov po zaslaní e-mailu na jeho adresu ingrid.turisova@umb.sk

 

FPVaMV UMB

 • Názov prednášky: Sekuritizácia náboženstva

Dátum: 4.3. 2021

Presný čas (od – do): 17:00 – 18:20

Vyučujúci:  Ing. Peter Smeriga, PhD.

Link na pripojenie sa:  http://bit.ly/3qO8YBH

 

FPV UMB

 • Názov prednášky: Základy klimageografie a hydrogeografie – Slnko a slnečné žiarenie

Dátum: 3. 3. 2021

Presný čas (od – do): 17:00

Vyučujúci: Mgr. Lenka Balážovičová, PhD.

Link na pripojenie sa:  http://bit.ly/3uICrza